Сотрудничество

Эл аралык кызматташуу

Электромеханика жана маалыматтар технология колледжи
Москва

Кесиптик билим берүүнүн сапатын баалоо
Семинар
Санкт-Петербург

Эл аралык кызматташуу

Ж.Я. Котин атындагы машина куруу академиясы
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Машина куруу академиясынын администрациясы менен жолугушууда
Бишкек

Договоры